Dane ogólne na temat Leśnicy

 • Geografia
  Leśnica leży na Wyżynie Śląskiej, w województwie opolskim i w powiecie strzeleckim. Miejscowości sąsiadujące, to:
  - Raszowa
  - Zdzieszowice
  - Góra Świętej Anny
  - Poręba
  - Lichynia

 • Demografia na przestrzeni wieków: (za Wikipedia):
 • Demografia: Ludność Leśnicy ocenia się na około 2000-3000 osób, z czego (wg. Wikipedii – stan na 2002 rok) Polacy to 64,4%, Niemcy to 28,17%. Jako ludność narodowości Sląskiej zdeklarowało się  7,43%

 • Historia w dużym skrócie: Pierwsze wzmianki na temat Leśnicy pojawiają się już w XIII wieku. W wieku XV Leśnica została spalona przez husytów podczas ich najazdu na Śląsk. W trakcie Pierwszej Wojny Światowej zginęło 165 mieszkańców Leśnicy, głównie w szeregach armii niemieckiej. W plebiscycie górnośląskim w 1921 roku zdecydowana większość Leśniczan opowiedziała się za pozostaniem w granicach Niemiec. W czasie trzeciego powstania śląskiego Leśnica była miejscem krwawych walk, które upamiętniają pomniki i Muzeum Czynu Powstańczego. Podczas drugiej wojny światowej, w styczniu 1945 roku ludność cywilna Leśnicy znacznie ucierpiała w wyniku krwawego „wyzwalania” przez Armię Czerwoną (która to m.in. zamordowała około 100 pacjentów lokalnej jednostki medycznej).